1900 561 558
( 2000đ/phút )

SHOP ĐỒNG GIÁ 28 KIM CƯƠNG << 4/3 - 7/3 >>

Tin tức  | 
Thời gian: 

00:01, 4/3/2016 - 23:59, 7/3/2016

Phạm vi áp dụng: 

Toàn server

Chi tiết: 

Chỉ trong 4 ngày: 4/3/2016 - 7/3/2016

Hàng loạt Tinh hoa pet và bánh Pet sẽ được bán với giá giảm 50%. 

SHOP SALE ĐỒNG GIÁ 28 KIM CƯƠNG, Nhanh tay tham gia nào !