1900 561 558
( 2000đ/phút )

Server mới - 10:00 7/1/2016 < Server 7>

Tin tức  | 


Chào các Quyền thủ,

Vào lúc 10h ngày 7/1/2016, <<server 7>> sẽ chính thức khai mở. Rất nhiều ưu đãi đặc biệt đang chờ đợi khi các bạn tham gia tại máy chủ mới này.

CHIẾM THÀNH TRANH BÁ
Đại lộ kết nối

Phạm vi áp dụng: Toàn server

Thời gian : 7/1/2016 - 23:59, 13/1/2016

Chi tiết sự kiện xem --TẠI ĐÂY--

CHUỖI SỰ KIỆN CAO PHÚC SOÁI [ 7/1 - 23:59, 10/1/2016 ]
SỰ KIỆN 1 -Vượt Ải 3 Lần Tặng túi exp nhỏ

Phạm vi áp dụng: Toàn server

Thời gian : 7/1/2016- 23:59, 10/1/2016

Trong thời gian hoạt động,

Mỗi ngày khi vượt ải 3 lần, sẽ tặng túi exp nhỏ x3

SỰ KIỆN 2 - Đăng nhập nhận rương thần bí

Phạm vi áp dụng: Toàn server

Thời gian :  7/1/2016- 23:59, 10/1/2016

Trong thời gian hoạt động,

Đăng nhập nhận thưởng sẽ nhận được rương thần bí x1

SỰ KIỆN 3 -Thời Đại Thi Đấu

Phạm vi áp dụng: Toàn server

Thời gian :7/1/2016- 23:59, 10/1/2016

Trong thời gian hoạt động, tham dự Đấu Trường nhận thưởng:

1. Số PK Thưởng
10 lần Vàng x5000
20 lần Vàng x10000
30 lần Nguồn Sấm Sét x150
40 lần Mảnh Trang Bị x250
50 lần Đá Tăng Sao x400


2. Số lần thắng Thưởng
10 lần Vàng x15000
30 lần Vàng x30000
50 lần Đá Tăng Sao x1000

SỰ KIỆN 4 - Di Chuyển Trang Bị Nhận Ngay Đá Quý

Phạm vi áp dụng: Toàn server

Thời gian:7/1/2016- 23:59, 10/1/2016

Trong thời gian hoạt động,

Hoàn thành 1 lần di chuyển thuộc tính trang bị, tặng ngay Zircon lv 2 x1

SỰ KIỆN 5 - Nạp Tích Lũy Nhận Quà Khủng

Phạm vi áp dụng: Toàn server

Thời gian: 7/1/2016- 23:59, 10/1/2016

Trong thời gian hoạt động,

Nạp tích lũy đạt 250 KC tặng ngay mảnh trang bị 20, cánh ảo x30, vàng x5000
Nạp tích lũy đạt 500 KC,mảnh trang bị 70, đá tăng sao 120, vàng 10000
Nạp tích lũy đạt 1000 KC, tặng trang bị cam B và vàng x10000
Nạp tích lũy đạt 3000 KC, tặng trang bị cam A
Nạp tích lũy đạt 5000 KC, trang bị cam S

SỰ KIỆN 6 - Cầu Phúc Nhận Quà

Phạm vi áp dụng: Toàn server

Thời gian: 7/1/2016- 23:59, 10/1/2016

Trong thời gian hoạt động, cầu phúc Kim Cương
Mỗi ngày tích lũy chúc phúc 10 lần, tặng ngay mảnh trang bị x20
Mỗi ngày tích lũy chúc phúc 30 lần, tặng ngay mảnh trang bị x80