1900 561 558
( 2000đ/phút )

Server mới - 10:00 3/2/2016 < Server 9>

Tin tức  | 


Chào các Quyền thủ,

Vào lúc 10h ngày 3/2/2016, <<server 9>> sẽ chính thức khai mở. Rất nhiều ưu đãi đặc biệt đang chờ đợi khi các bạn tham gia tại máy chủ mới này

CHUỖI SỰ KIỆN [ 1/2/2016 - 23:59, 5/2/2016 ]
SỰ KIỆN 2 - Tiêu 250 Kim Cương nhận quà 

Phạm vi áp dụng: Toàn server

Thời gian :  00:01 , 1/2/2016- 23:59, 5/2/2016

Trong thời gian hoạt động,

- Tiêu tích tích lũy 250KC Tặng Mảnh trang bị x30, nguồn sấm sét x30

- Tiêu tích tích lũy 500Kc, Tặng Cánh Ảo x30, Bánh pet x 30, nguồn Sấm Sét x30, Nguồn Trăng x3

- Tiêu tích tích lũy 1500KC, Bánh Pet x200, Mảnh Trang bị x100, Quà Thần Khí nhỏ x1

- Tiêu tích tích lũy 3000KC, Bánh Pet x300, Mảnh Trang bị x200, Quà Thần Khí nhỏ x2

SỰ KIỆN 3 -Đăng nhập nhận quà

Phạm vi áp dụng: Toàn server

Thời gian : 00:01 , 1/2/2016- 23:59, 5/2/2016

Trong thời gian hoạt động,

Mỗi ngày đăng nhập nhận vàng x3500, mảnh trang bị x10

SỰ KIỆN 4 - Vượt ải 3 lần nhận thưởng

Phạm vi áp dụng: Toàn server

Thời gian: 00:01 , 1/2/2016- 23:59, 5/2/2016

Trong thời gian hoạt động, vượt Ải 3 lần nhận ngay rương đá lv1 x1

SỰ KIỆN 5 -  Cầu phúc nhận quà

Phạm vi áp dụng: Toàn server

Thời gian: 00:01 , 1/2/2016- 23:59, 5/2/2016

Trong thời gian hoạt động, cầu phúc

- 1 lần tặng đá tăng sao x10 
- 10 lần tặng đá tăng sao x30
- 20 lần tặng đá tăng sao x60
- 30 lần tặng đá tăng sao x120

SỰ KIỆN 6 -Tạo mới Tiệm Thần Bí

Phạm vi áp dụng: Toàn server

Thời gian:  00:01 , 1/2/2016- 23:59, 5/2/2016

Trong thời gian hoạt động, Tạo mới Tiệm Thần Bí, 
- 2 Lần tặng Vàng x2000
- 4 Lần tặng Đá tăng Sao x 80
- 6 Lần tặng Mảnh Trang bị x20

SỰ KIỆN 5 -  Cầu phúc nhận quà

Phạm vi áp dụng: Toàn server

Thời gian: 00:01 , 1/2/2016- 23:59, 5/2/2016

Trong thời gian hoạt động, cầu phúc

- 1 lần tặng đá tăng sao x10 
- 10 lần tặng đá tăng sao x30
- 20 lần tặng đá tăng sao x60
- 30 lần tặng đá tăng sao x120

SỰ KIỆN 6 -Tạo mới Tiệm Thần Bí

Phạm vi áp dụng: Toàn server

Thời gian:  00:01 , 1/2/2016- 23:59, 5/2/2016

Trong thời gian hoạt động, Tạo mới Tiệm Thần Bí, 
- 2 Lần tặng Vàng x2000
- 4 Lần tặng Đá tăng Sao x 80
- 6 Lần tặng Mảnh Trang bị x20

SỰ KIỆN 7 - Thời đại thi đấu

Phạm vi áp dụng: Toàn server

Thời gian: 00:01 , 1/2/2016- 23:59, 5/2/2016

Trong thời gian hoạt động, tham dự Đấu Trường nhận thưởng:

1. Số PK Thưởng 
10 lần Vàng x5000
20 lần Vàng x10000
30 lần Nguồn Sấm Sét x150
40 lần Mảnh Trang Bị x250
50 lần Đá Tăng Sao x400

2. Số lần thắng Thưởng 
10 lần Vàng x15000
30 lần Vàng x30000
50 lần Đá Tăng Sao x1000

SỰ KIỆN 8 -Mặc cánh nhận kim cương

Phạm vi áp dụng: Toàn server

Thời gian: 00:01 , 1/2/2016- 23:59, 5/2/2016

Trong thời gian hoạt động, mặc cánh sau chưa cường hóa và tiến hóa

- Mặc Trang bị Cánh "Cực Quang" => Nhận ngay Kim Cương x 50

- Mặc Trang bị Cánh " Tu La" => Nhận ngay Kim cương x 200

- Mặc Trang bị Cánh " Thánh Băng => Nhận ngay Kim Cương x 500

SỰ KIỆN 9 - Di chuyển trang bị nhận rương đá quý

Phạm vi áp dụng: Toàn server

Thời gian:  00:01 , 1/2/2016- 23:59, 5/2/2016

Trong thời gian hoạt động, di chuyển trang bị nhận đá đuý:

- 1 Lần nhận Rương đá Quý lv2 
- 3 Lần nhận Rương đá Quý lv3