1900 561 558
( 2000đ/phút )

Chuyển hệ Chiến Thần - Chỉ trong 4 ngày < 11:00, 4/3 - 11:00, 7/3 >

Tin tức  | 


Thời gian: 

11:00 , 4/3/2016 - 11:00 , 7/3/2016

Phạm vi áp dụng: 

Toàn server

Chi tiết: 

Chỉ trong 4 ngày 11:00 , 4/3/2016 - 11:00 , 7/3/2016

Chiến Thần sẽ xuất hiện trong mục Chuyển Hệ. 

Chú ý:

- Sau khi chuyển hệ, các trang bị, thuộc tính, kĩ năng, tài sản cá nhân của hệ trước sẽ toàn bộ được chuyển sang hệ mới tương ứng. người chơi sẽ không bị mất đi kĩ năng, level đã có được từ nhân vật cũ. Tuy nhiên, các bộ Trang Phục sẽ không đi theo nhân vật mới vì mỗi nhân vật có 1 thuộc tính hình dạng riêng .

- Sau 11:00 , 7/3/2016 , Hệ Chiến Thần sẽ được đóng lại trong mục Chuyển hệ. 

- Sau 11:00 , 7/3/2016 , Các tài khoản đã đổi sang hệ Chiến thần không thể chuyển hệ sang 4 hệ còn lại:  Pháp Sư - Thiện Xạ - Kiếm Thánh - Chúa Tể trong mục Chuyển Hệ. Tính năng chuyển hệ sẽ tạm đóng và sẽ có kế hoạch mở lại tính năng này sau. 

- Sau 11:00 , 7/3/2016, 4 hệ còn lại:  Pháp Sư - Thiện Xạ - Kiếm Thánh - Chúa Tể vẫn có thể sử dụng tính năng Chuyển hệ tuy nhiên sẽ không thể chuyển qua hệ Chiến Thần được.  

Điều kiện chuyển hệ:

 - Cấp độ Nhân Vật Đạt level 60

 - Kim Cương x1000 cho mỗi lần chuyển

 - Mỗi ngày được chuyển 2 lần, mỗi lần cách nhau 12 tiếng

Tham khảo tính năng Chuyển hệ --TẠI ĐÂY--