1900 561 558
( 2000đ/phút )

Bộ sưu tập cánh mới << 11:00, 4/3 >>

Tin tức  | 


Phạm vi áp dụng :

Toàn server

Thời gian THU THẬP + ĐỔI HOA HỒNG :

Bắt đầu từ : 11:00 , 4/3/2016 

Nội dung hoạt động:

Từ 11:00, 4/3/2016, Thành Quyết Đấu sẽ update vào bộ sưu tập của game những bộ cánh mới cực đẹp.

Các quyền thủ hãy nhanh tay sưu tập lông vũ để đổi lấy cánh mới nhé ! 

Đổi cánh tham khảo bài viết -- TẠI ĐÂY --

Cánh Tử Hà
Cánh Vàng
Cánh Băng Sứ
Cánh Quyền Sứ
Cánh Bảo Vệ Vĩnh Viễn
Cánh Thánh Tinh
Cánh Hoàng Linh
Cánh Phượng Hoàng