1900 561 558
( 2000đ/phút )

Bảo Trì - <<Toàn Server>> 12:45, 11/12/2015

Tin tức  | 


THÔNG BÁO BẢO TRÌ NÂNG CẤP SERVER

Vì lý do bị quá tải trong thời gian ngắn nên:

Các server sẽ bảo trì trong vòng 1 giờ để nâng cấp ổn định hơn cho việc trải nghiệm game được tốt đẹp. 

Sau thời gian bảo trì, Quyền Vương sẽ thông báo sẵn sàng chào đón các Quyền Thủ trở lại.

Rất mong các bạn thông cảm và chờ đợi ít phút.

Trân trọng, 

-BĐH Quyền Vương Huyền Thoại.-