1900 561 558
( 2000đ/phút )

8/3 Đăng nhập là có quà

Tin tức  | 


Phạm vi áp dụng:

Toàn server

Thời gian:

00:01 , 8/3/2016- 23:59, 8/3/2016

Nội dung hoạt động:

Trong ngày 8/3,

- Quyền thủ đăng nhập sẽ nhận ngay 2 bộ vàng 3 ngày của hero Pháp Sư - Catherine và Thiện Xạ - Kaoru nhé.

- Sự kiện chỉ diễn ra duy nhất trong ngày 8/3, quà tặng sẽ được gửi qua thư hệ thống trong game.

- Mỗi nhân vật sẽ được nhận 1 lần, trường hợp 1 account đăng nhập có 3 nhân vật thì cả 3 nhân vật sẽ được nhận 2 bộ vàng 3 ngày của Kaor và Catherine trong ngày 8/3 

Chúc các chị em Phụ Nữ một ngày 8/3 thật ngọt ngào nhé !