1900 561 558
( 2000đ/phút )

20/1/2016 -- Cập nhật phiên bản MỚI !

Tin tức  | 


Thời gian: 20/1/2016 
Nội dung cập nhật: 

PHIÊN BẢN THỨ 2 RA MẮT CÙNG NHIỀU ĐIỀU MỚI LẠ ĐANG CHỜ CÁC QUYỀN THỦ KHÁM PHÁ

- Tính năng mới cho game: Chuyển hệ ---THAM KHẢO TẠI ĐÂY---

- Nhân vật mới : Pháp Sư Catherine ---THAM KHẢO TẠI ĐÂY---

- Hệ thống mới: Hệ thống Thức Tỉnh ---THAM KHẢO TẠI ĐÂY---

- Phó bản mới : Chân núi thánh 

LƯU Ý:

- Trước ngày 20/1/2016, các tài khoản đăng nhập từ kênh <<CHƠI NGAY>> vui lòng bảo vệ tài khoản ngay để tránh khi cập nhật bị mất hết dữ liệu lưu trên thiết bị 

- Cách bảo vệ tài khaorn ---THAM KHẢO TẠI ĐÂY---