Thu thập Bồ Câu - Mừng Quốc Khánh <<2/9-8/9>>

Từ đến

Mừng Quốc Khánh 2/9

Phạm vi áp dụng :

Toàn server

Thời gian THU THẬP + ĐỔI HOA HỒNG :

Bắt đầu từ : 00:01 ,11/8/2016 - 23:59 , 18/8/2016

Nội dung hoạt động:

Từ 00:01 ,2/9/2016 - 23:59, 8/9/2016  thông qua các Phó bản thường từ Lv 30 trở lên => chọn mức độ SIÊU => Quét để thu thập Bồ Câu Nhỏ , Vừa , Vừa. 

Từ 2/9 - 8/9, Có thể dùng " Bồ Câu"  quy đổi các phần thưởng như sau.

- 1 Bồ Câu Nhỏ đổi 20 đá tăng sao
- 1 Bồ Câu Nhỏ đổi 10 Vé Quét
- 2 Bồ Câu Nhỏ đổi 10 mảnh trang bị
- 5 Bồ Câu Nhỏ đổi 10 đá cường hóa
- 15 Bồ Câu Nhỏ đổi 50 Đá Di Chuyển
- 5 Bồ Câu Nhỏ đổi 20 đá thi đấu
- 5 Bồ Câu Nhỏ đổi 20 đá guild

LƯU Ý:

- 5 Bồ Câu Nhỏ = 1 Bồ Câu Vừa

- 12 Bồ Câu Vừa đổi 1 Rương Đá Lv2
- 15 Bồ Câu Vừa đổi 1 Hộp Lông Vũ Lv3
- 20 Bồ Câu Vừa đổi 1 Hộp Pet Khổng Lồ Xanh
- 15 Bồ Câu Vừa đổi 1 rương bộ dạ hội 7 ngày
- 15 Bồ Câu Vừa đổi 1 rương bộ tình ca 7 ngày
- 15 Bồ Câu Vừa đổi 1 rương đá Bồ Câuy mắn lv3
- 10 Bồ Câu Vừa đổi 1 Hộp Rồng Lửa Con
- 15 Bồ Câu Vừa đổi 1 Hộp Mèo Nâu
- 15 Bồ Câu Vừa Hộp Cute
- 15 Bồ Câu Vừa Hộp Mèo Sừng
- 20 Bồ Câu Vừa đổi 1 Hộp Tổng Quản Sao
- 10 Bồ Câu Vừa đổi 1 Hộp Rồng Con Xanh
- 10 Bồ Câu Vừa đổi 1 Hộp Trang Điểm
- 10 Bồ Câu Vừa đổi 1 Hộp Chó Lực Sĩ
- 10 Bồ Câu Vừa đổi 1 Hộp Heo Đồng Hành
- 10 Bồ Câu Vừa đổi 1 Hộp Thỏ Băng
- 15 Bồ Câu Vừa đổi 1 Hộp Người Tiện Lợi
- 15 Bồ Câu Vừa đổi 1 Hộp Bé Cừu
- 15 Bồ Câu Vừa đổi 1 Hộp Đàu V
- 15 Bồ Câu Vừa đổi 1 Hộp Chìm Rồng
- 20 Bồ Câu Vừa đổi 1 Hộp Thỏ Hoang
- 20 Bồ Câu Vừa đổi 1 Hộp Ba Đuổi
- 20 Bồ Câu Vừa đổi 1 Hộp Hiệp Sĩ Thép
- 20 Bồ Câu Vừa đổi 1 Hộp Dơi ú
- 20 Bồ Câu Vừa đổi 1 Hộp ác Ma mập
- 20 Bồ Câu Vừa đổi 1 Hộp bé trâu
- 20 Bồ Câu Vừa đổi 1 Hộp Pidgey
- 20 Bồ Câu Vừa đổi 1 Hộp bánh gấu

LƯU Ý:
- 5 Bồ Câu Vừa = 1 Bồ Câu Lớn

- 1 Bồ Câu Lớn đổi 10 kim cương

- 15 Bồ Câu Lớn đổi hộp trang bị cam A x1
- 10 Bồ Câu Lớn đổi hộp trang bị cam B x1
- 20 Bồ Câu Lớn đổi hộp trang bị cam S x1
- 10 Bồ Câu Lớn đổi 1 hộp quà pet 4 sao
- 15 Bồ Câu Lớn đổi 1 hộp quà pet 5 sao
- 15 Bồ Câu Lớn đổi 1 Bộ Cánh Lớn 1
- 5 Bồ Câu Lớn đổi 1 hộp pet 3 sao
- 25 Bồ Câu Lớn đổi 1 rương đá lv5 

Hướng dẫn TÌM Bồ Câu :

- Gồm 3 loại Bồ Câu Nhỏ , Vừa và Lớn. Khi thu thập đủ số lượng Bồ Câu chỉ định, sẽ có thể quy đổi các đạo cụ phong phú, từ đá tăng sao, cho tới trang bị cam, pet 5 sao vv…

- Vượt phó bản Lv30 trở lên, đều có xác suất rơi Bồ Câu khi lật thẻ

- Phó bản Đại lộ kết nối là nơi có Bồ Câu nhiều nhất 

Hướng dẫn CÁCH QUY ĐỔI :

Trong thời gian từ  00:01 ,2/9 - 23:59 , 8/9/2016

Mở giao diện “Hoạt Động” => Tìm sự kiện " Thu thập Bồ Câu " =>  Bấm nút “Đến”  để mở giao diện quy đổi vật phẩm

---

KÍNH CHÚC QUYỀN THỦ CÓ MỘT NGÀY LỄ QUỐC KHÁNH THẬT VUI !