THÁNG BẮT MA <<11/8 - 18/8>>

Từ đến

Sự kiện sưu tập ma

Phạm vi áp dụng :

Toàn server

Thời gian THU THẬP + ĐỔI HOA HỒNG :

Bắt đầu từ : 00:01 ,11/8/2016 - 23:59 , 18/8/2016

Nội dung hoạt động:

Từ 00:01 ,11/8/2016 - 23:59, 18/8/2016  thông qua các Phó bản thường từ Lv 30 trở lên => chọn mức độ SIÊU => Quét để thu thập Ma Nghiệp Dư, Hung Dữ, Siêu Cấp.

Từ 11/8 - 18/8, Có thể dùng " Ma- Bắt - Được "  quy đổi các phần thưởng như sau.

- 1 Ma Nghiệp Dư đổi 20 đá tăng sao
- 1 Ma Nghiệp Dư đổi 10 Vé Quét
- 2 Ma Nghiệp Dư đổi 10 mảnh trang bị
- 5 Ma Nghiệp Dư đổi 10 đá cường hóa
- 15 Ma Nghiệp Dư đổi 50 Đá Di Chuyển
- 5 Ma Nghiệp Dư đổi 20 đá thi đấu
- 5 Ma Nghiệp Dư đổi 20 đá guild

LƯU Ý:

- 5 Ma Nghiệp Dư = 1 Ma Hung Dữ

- 12 Ma Hung Dữ đổi 1 Rương Đá Lv2
- 15 Ma Hung Dữ đổi 1 Hộp Lông Vũ Lv3
- 20 Ma Hung Dữ đổi 1 Hộp Pet Khổng Lồ Xanh
- 15 Ma Hung Dữ đổi 1 rương bộ dạ hội 7 ngày
- 15 Ma Hung Dữ đổi 1 rương bộ tình ca 7 ngày
- 15 Ma Hung Dữ đổi 1 rương đá may mắn lv3
- 10 Ma Hung Dữ đổi 1 Hộp Rồng Lửa Con
- 15 Ma Hung Dữ đổi 1 Hộp Mèo Nâu
- 15 Ma Hung Dữ Hộp Cute
- 15 Ma Hung Dữ Hộp Mèo Sừng
- 20 Ma Hung Dữ đổi 1 Hộp Tổng Quản Sao
- 10 Ma Hung Dữ đổi 1 Hộp Rồng Con Xanh
- 10 Ma Hung Dữ đổi 1 Hộp Trang Điểm
- 10 Ma Hung Dữ đổi 1 Hộp Chó Lực Sĩ
- 10 Ma Hung Dữ đổi 1 Hộp Heo Đồng Hành
- 10 Ma Hung Dữ đổi 1 Hộp Thỏ Băng
- 15 Ma Hung Dữ đổi 1 Hộp Người Tiện Lợi
- 15 Ma Hung Dữ đổi 1 Hộp Bé Cừu
- 15 Ma Hung Dữ đổi 1 Hộp Đàu V
- 15 Ma Hung Dữ đổi 1 Hộp Chìm Rồng
- 20 Ma Hung Dữ đổi 1 Hộp Thỏ Hoang
- 20 Ma Hung Dữ đổi 1 Hộp Ba Đuổi
- 20 Ma Hung Dữ đổi 1 Hộp Hiệp Sĩ Thép
- 20 Ma Hung Dữ đổi 1 Hộp Dơi ú
- 20 Ma Hung Dữ đổi 1 Hộp ác ma mập
- 20 Ma Hung Dữ đổi 1 Hộp bé trâu
- 20 Ma Hung Dữ đổi 1 Hộp Pidgey
- 20 Ma Hung Dữ đổi 1 Hộp bánh gấu

LƯU Ý:
- 5 Ma Hung Dữ = 1 Ma Siêu Cấp

- 1 Ma Siêu Cấp đổi 10 kim cương

- 15 Ma Siêu Cấp đổi hộp trang bị cam A x1
- 10 Ma Siêu Cấp đổi hộp trang bị cam B x1
- 20 Ma Siêu Cấp đổi hộp trang bị cam S x1
- 10 Ma Siêu Cấp đổi 1 hộp quà pet 4 sao
- 15 Ma Siêu Cấp đổi 1 hộp quà pet 5 sao
- 15 Ma Siêu Cấp đổi 1 Bộ Cánh Siêu Cấp 1
- 5 Ma Siêu Cấp đổi 1 hộp pet 3 sao
- 25 Ma Siêu Cấp đổi 1 rương đá lv5 

Hướng dẫn TÌM Ma :

- Gồm 3 loại Ma Nghiệp Dư, Hung Dữ và Siêu Cấp. Khi thu thập đủ số lượng Ma chỉ định, sẽ có thể quy đổi các đạo cụ phong phú, từ đá tăng sao, cho tới trang bị cam, pet 5 sao vv…

- Vượt phó bản Lv30 trở lên, đều có xác suất rơi Ma khi lật thẻ

- Phó bản Đại lộ kết nối là nơi có Ma nhiều nhất 

Hướng dẫn CÁCH QUY ĐỔI :

Trong thời gian từ  00:01 ,11/8/2016 - 23:59 , 18/8/2016

Mở giao diện “Hoạt Động” => Tìm sự kiện " Thu thập Ma " =>  Bấm nút “Đến”  để mở giao diện quy đổi vật phẩm