Thần thú xuất hiện <<CHIẾN MÃ>>

Từ đến

Nạp tích lũy nhận Thần Thú

Phạm vi áp dụng:

Toàn server

Thời gian:

00:01 , 23/7/2016- 23:59, 25/8/2016

Nội dung hoạt động:

Trong thời gian hoạt động, nạp tích lũy :

- 250KC tặng rương đá lv3 x1
- 500KC tặng Rương Trứng Kim Cương-Siêu x1
- 1000KC Tặng Rương đá Lv4 x1, Quà pet 5 sao x1
- 2500KC Tặng Rương Đá Ngũ Sắc (Gồm 5 viên Đá Lv5 x1)
- 5000KC Tặng Pet 6 Sao Chiến Mã, Rương Đá lv8 x1
- 7500KC Tặng Bột Thủy Tinh Lv9 x1
** SỰ KIỆN RESET MỖI NGÀY