Sự kiện - ĐỔi ĐÁ XỊN -

Từ đến

Đổi đá xịn 6/8 - 7/8

Phạm vi áp dụng:

Toàn server

Thời gian:

00:01 , 6/8/2016- 23:59, 7/8/2016

Nội dung hoạt động:

ĐÁ GỐCSỐ LƯỢNG ĐÁ ĐỔI ĐƯỢC
Zircon LV62Ruby LV6 x 1
Zircon LV62Mã Não LV6 x 1
Zircon LV62Đá 7 MàLV6 x 1
Zircon LV62Thy Tinh LV6 x 1
Zircon LV62Bt Thy Tinh LV6 x 1
Ngc Bích Lv6 2Ruby LV6 x 1
Ngọc Bích Lv62Mã Não LV6 x 1
Ngọc Bích Lv62Đá 7 Màu LV6 x 1
Ngọc Bích Lv62Thủy Tinh LV6 x 1
Ngọc Bích Lv62Bt Thy Tinh LV6 x 1
Zircon LV72Mã Não LV7 x 1
Zircon LV72Đá 7 MàLV7 x 1
Zircon LV72Thy Tinh LV7 x 1
Zircon LV72Bt Thy Tinh LV7 x 1
Zircon LV72Ruby LV7 x 1
Ngọc Bích Lv72Mã Não LV7 x 1
Ngọc Bích Lv72Đá 7 Màu LV7 x 1
Ngọc Bích Lv72Thủy Tinh LV7 x 1
Ngọc Bích Lv72Bt Thy Tinh LV7 x 1
Ngọc Bích Lv72Ruby LV7 x 1
Ruby Lv7 1Đá 7 MàLV7 x 1
Ruby Lv7 1Thy Tinh LV7 x 1
Ruby Lv7 1Bt Thy Tinh LV7 x 1
Ruby Lv7 1Mã não LV7 x 1
Mã não Lv7 1Ruby LV7 x 1
Mã não Lv7 1Đá 7 MàLV7 x 1
Mã não Lv71Thủy Tinh LV7 x 1
Mã não Lv71Bt Thy Tinh LV7 x 1
Đá 7 Màu LV71Ruby LV7 x 1
Đá 7 Màu LV71Thủy Tinh LV7 x 1
Đá 7 Màu LV71Bột Thủy Tinh LV7 x 1
Đá 7 Màu LV71Mã não LV7 x 1
Đá Thy Tinh Lv7 1Thủy Tinh LV7 x 1
Đá Thy Tinh Lv7 1Đá 7 Màu LV7 x 1
Đá Thy Tinh Lv7 1Mã não LV7 x 1