SỰ KIỆN PHÚ HÀO - SERVER 12

Từ đến

Đua top phú hào S12

 Phạm vi áp dụng:

Server 12

Thời gian:

11:00 , 17/3/2016- 12:00, 24/3/2016

Nội dung hoạt động:

Vinh Danh các Top Phú Hào Server 12 Trong Tuần Đấu Ra Mắt:

Giải thưởng :

Top 1: Hộp Phượng Hoàng 5 Sao, Rương đá Lv7 x1, Quà Bộ VIP 14 Ngày x1

Top 2: Hộp Phượng Hoàng 5 Sao, Rương đá Lv6 x1, Quà Bộ VIP 14 Ngày x1

Top 3: Hộp Phượng Hoàng 5 Sao, Rương đá Lv5 x1, Quà Bộ VIP 14 Ngày x1

Top 4 ~ 10: Quỷ Nhỏ 4 Sao, Rương Đá lv4 x1, Quà Bộ VIP 10 Ngày x1

Lưu ý :

- Quyền thủ trực tiếp gửi thông tin sau thông qua Fanpage Quyền Vương Huyền Thoại :

Cú pháp như sau: Openid - Tên NV -Kênh đăng nhập - Thanh Điểm Vip - Server

- Kết quả sẽ được công bố và trao thưởng ngày 25/3/2016. 

- Quyết định cuối cùng thuộc về BTC.