Quà tặng Combo 15/7 - 18/7

Từ đến

Combo 100k dành cho lv40 trở lên

Phạm vi áp dụng:

Toàn server

Thời gian:

00:01 , 15/7/2016- 23:59, 18/7/2016

Nội dung hoạt động:

Trong thời gian hoạt động,

15/7 - 16/7
Người chơi trên Lv40, Nạp Đủ 500KC, Tặng ngay:
 - Hộp Quỷ Nhỏ x1, rương đá lv5 x1, KCx50

17/7 - 18/7
Người chơi trên Lv40, Nạp Đủ 500KC, Tặng ngay:
- Túi vũ khí gió bão x100, túi vũ khí thiêu đốt x100, KC x50