Quà Combo cuối tháng 7

Từ đến

Dành cho người trên trên Lv40

Phạm vi áp dụng:

Toàn server

Thời gian:

00:01 , 22/7/2016- 23:59, 23/7/2016

Nội dung hoạt động:

Trong thời gian hoạt động,

22/7 - 23/7 Người chơi trên lv41, Nạp đủ 500KC, tặng ngay:
- Hộp Thần Uy Cam S x1, rương đá lv4 x1, KC x50


24/7 - 25/7 Người chơi trên lv41, Nạp đủ 500KC, tặng ngay:
- Túi Áo gió bão x150, túi Áo thiêu đốt x150, KC x50