QÙA TRI ÂN VIP CÔNG TY

Từ đến

Tri ân vip 7 - 8 công ty

Nhằm tri ân người chơi đạt VIP 7 và VIP 8 của công ty VNG,

Game Quyền Vương Huyền Thoại xin gửi tặng người chơi định kỳ hàng tháng các quà tặng sau. 

VIP 7
Gồm Bánh Pet x2,500, Vàng x50,000, Kim Cương x500, Đá Guild x500, Đá Thi Đấu x500, Cánh ảo x500, Quà Rèn Gió Bão x1, Quà Rèn Thiêu Đốt x1
Thời gian: Ngày 1 hàng tháng 

VIP 8

Gồm Bánh Pet x5,000, Vàng x100,000, Kim Cương x1,000, Đá Guild x1,000, Đá Thi Đấu x1,000, Cánh ảo x1,000, Quà Rèn Gió Bão x2, Quà Rèn Thiêu Đốt x2

Thời gian: Ngày 1 hàng tháng 

VIP 7 trở lên 

Huy hiêu KẺ SĂN QUỶ