Phúc lợi x 3 <<12/8 - 18/8>>

Từ đến

Nạp nhận khuyến mãi

Phạm vi áp dụng:

Toàn server

Thời gian:

00:01 , 12/8/2016- 23:59, 18/8/2016

Nội dung hoạt động:

NHẬN KIM CƯƠNGTHỜI GIANNHẬN QUÀ TÍCH LŨY
- Đủ 1,000KC Tặng thêm 500KC
- Đủ 2,000KC Tặng thêm 700KC 
- Đủ 5,000KC Tặng thêm 2,300KC 
- Đủ 10,000KC Tặng thêm 4,500KC 
- Đủ 20,000KC Tặng thêm 10,000KC 
- Đủ 50,000KC Tặng thêm 32,000KC 
- Đủ 100,000KC Tặng thêm 100,000KC 
**Lưu ý:
- Nạp đủ mốc cao, sẽ nhận thêm tất cả các mốc nhỏ hơn
- Sự kiện KHÔNG làm mới mỗi ngày
16/8 - 18/8- 250KC tặng rương đá lv3 x1
- 500KC tặng Rương Trứng Kim Cương-Siêu x1
- 1000KC Tặng Rương đá Lv4 x1, Quà pet 5 sao x1
- 2500KC Tặng Rương Đá Ngũ Sắc (Gồm 5 viên Đá Lv5 x1)
- 5000KC Hộp Full Chí Tôn (5 Món trang bị đủ bộ, 500 điểm đổi VK chí tôn)
- 7500KC Tặng Thủy Tinh Lv9 x1
** Lưu ý:
- Sự kiện làm mới mỗi ngày
COMBO QUÀ TÂN THỦTHỜI GIANCOMBO QUÀ LEVEL 40 TRỞ LÊN
 Người chơi dưới Lv40, Nạp Đủ 100KC, Tặng ngay:
- Hộp trang bị cam S, rương đá lv3 x1, hộp pet 3 sao x1, KC x10
12/8 - 15/8* 12/8 ~ 13/8: Người chơi trên lv41, Nạp đủ 500KC, tặng ngay:
- Hộp Tăng Cấp Vip (Gồm đá tăng Sao 10k, vàng 10k, Quà Thần khí lớn x1, Đá thi đấu x100, Đá Guild x100) rương đá lv5 x1, KC x50
*14/8 ~ 15/8: Người chơi trên lv41, Nạp đủ 500KC, tặng ngay:
- Hộp Combo Vip (Gồm hộp Cam Thần Uy SS x1, Cánh Thiên phụng x1, Hộp EXP Cánh x10), rương đá lv5 x1, KC x50