Phúc lợi nhân đôi <<9/8 - 11/8>>

Từ đến

Phúc lợi nhân đôi <<9/8 - 11/8>>

Phạm vi áp dụng:

Toàn server

Thời gian:

00:01 , 9/8/2016- 23:59, 11/8/2016

Nội dung hoạt động:

NHẬN KIM CƯƠNGTHỜI GIANNHẬN COMBO QUÀ
- Đủ 1,000KC Tặng thêm 500KC
- Đủ 2,000KC Tặng thêm 700KC 
- Đủ 5,000KC Tặng thêm 2,300KC 
- Đủ 10,000KC Tặng thêm 4,500KC 
- Đủ 20,000KC Tặng thêm 10,000KC 
- Đủ 50,000KC Tặng thêm 32,000KC 
- Đủ 100,000KC Tặng thêm 100,000KC 
**Lưu ý:
- Nạp đủ mốc cao, sẽ nhận thêm tất cả các mốc nhỏ hơn
- Sự kiện KHÔNG làm mới mỗi ngày
9/8 - 111/8- 250KC Tặng rương đá lv3 x1
- 500KC Tặng Rương Trứng Kim Cương-Siêu x1
- 1000KC Tặng Rương đá Lv4 x1, Quà pet 5 sao x1
- 2500KC Tặng Rương Đá Ngũ Sắc (Gồm 5 viên Đá Lv5 x1)
- 5000KC Tặng Hộp Pet 6 Sao (Gồm 1 Pet 6 sao) x1, Rương Đá lv8 x1
- 7500KC Mã Não Lv9 x1
** Lưu ý:
- Sự kiện làm mới mỗi ngày