Phúc lợi nạp <<18/10 - 20/10>>

Từ đến

Nạp tích lũy

Phạm vi áp dụng:

Toàn server

Thời gian:

00:01 , 18.10.2016- 23:59, 20.10.2016

Nội dung hoạt động:

KHUYẾN MÃI KIM CƯƠNGTHỜI GIANKHUYẾN MÃI QUÀ
- Đủ 1,000KC Tặng thêm 500KC (Khuyến mãi 50% KC)
- Đủ 2,000KC Tặng thêm 700KC (Khuyến mãi 60% KC)
- Đủ 5,000KC Tặng thêm 2,300KC (Khuyến mãi 70% KC)
- Đủ 10,000KC Tặng thêm 4,500KC (Khuyến mãi 80% KC)
- Đủ 20,000KC Tặng thêm 10,000KC (Khuyến mãi 90% KC)
- Đủ 50,000KC Tặng thêm 32,000KC (Khuyến mãi 100% KC)
- Đủ 100,000KC Tặng thêm 100,000KC (Khuyến mãi 150% KC)
*** P/S Nạp đủ mốc cao, sẽ nhận thêm tất cả các mốc nhỏ hơn ***
**KHÔNG RESET MỖI NGÀY
18/10 - 20/10

Duy nhất ngày 18.10,
 - 250KC tặng rương đá lv3 x1
- 500KC tặng Rương Trứng Kim Cương-Siêu x1
- 1000KC Tặng Rương Ngũ Sắc x1 (Gồm 5 viên đá Lv5), Quà pet 5 sao x1
- 2500KC Hộp Cánh Bá Đạo S (Mở nhận 1 trong các cánh S sau: Cánh Ác Quỷ, Cánh Thánh Phượng, Cánh Siêu Sound-Lone), Rương Đá lv8 x1
- 5000KC Hộp Full Chí Tôn x1, Ruby Lv9 x1K
**RESET MỖI NGÀY

Từ 19/10 - 20/20,
- 250KC tặng rương đá lv3 x1
- 500KC tặng Rương Trứng Kim Cương-Siêu x1
- 1000KC Tặng Rương Ngũ Sắc x1 (Gồm 5 viên đá Lv5), Quà pet 5 sao x1
- 2500KC Hộp Đá Siêu Cấp (Mở nhận 1 trong các vật phẩm sau: Rương đá lv9 x1, Đá hoàn hảo x1, Đá Vạn Năng x1), Rương đa lv8 x1
- 5000KC Hộp Full Chí Tôn x1, Ruby Lv9 x1
**RESET MỖI NGÀY