Nhân đôi phúc lợi nạp <<20.9 - 22.9>>

Từ đến

Nhân đôi phúc lợi nạp

Phạm vi áp dụng:

Toàn server

Thời gian:

00:01 , 20/9/2016- 23:59, 22/9/2016

Nội dung hoạt động:

KHUYẾN MÃI KIM CƯƠNGTHỜI GIANKHUYẾN MÃI QUÀ
- Đủ 1,000KC Tặng thêm 500KC (Khuyến mãi 50% KC)
- Đủ 2,000KC Tặng thêm 700KC (Khuyến mãi 60% KC)
- Đủ 5,000KC Tặng thêm 2,300KC (Khuyến mãi 70% KC)
- Đủ 10,000KC Tặng thêm 4,500KC (Khuyến mãi 80% KC)
- Đủ 20,000KC Tặng thêm 10,000KC (Khuyến mãi 90% KC)
- Đủ 50,000KC Tặng thêm 32,000KC (Khuyến mãi 100% KC)
- Đủ 100,000KC Tặng thêm 100,000KC (Khuyến mãi 150% KC)
*** P/S Nạp đủ mốc cao, sẽ nhận thêm tất cả các mốc nhỏ hơn ***
**KHÔNG RESET MỖI NGÀY
20/9 - 22/9- 250KC tặng rương đá lv3 x1
- 500KC tặng Rương Trứng Kim Cương-Siêu x1
- 1000KC Tặng Rương đá Lv4 x1, Quà pet 5 sao x1
- 2500KC Tặng Rương Đá Ngũ Sắc (Gồm 5 viên Đá Lv5 x1)
- 5000KC Tặng Đá Vạn Năng (Tăng tất cả thuộc tính, LC đạt 18K)
- 7500KC Tặng Thủy Tinh Lv9 x1
**RESET MỖI NGÀY