Nạp tích lũy nhận quà <12.7 - 14.7 >

Từ đến

Nạp tích lũy

Phạm vi áp dụng:

Toàn server

Thời gian:

00:01 ,14/6/2016- 23:59, 16/6/2016

Nội dung hoạt động:

Trong thời gian hoạt động, Nạp tích lũy
- 250KC tặng rương đá lv3 x1
**Reset mỗi ngày


Trong thời gian hoạt động, Nạp tích lũy
- 500KC tặng Rương Trứng Kim Cương-Siêu x1
**Reset mỗi ngày


Trong thời gian hoạt động, Nạp tích lũy
- 1000KC Tặng Rương đá Lv4 x1, Quà pet 5 sao x1
**Reset mỗi ngày


Trong thời gian hoạt động, Nạp tích lũy
- 3000KC Tặng tinh hoa thần-múa sư tử (Pet 5 sao) x100, Rương Đá Lv5 x1
**Reset mỗi ngày


Trong thời gian hoạt động, Nạp tích lũy
- 5000KC Tặng Tinh hoa Rồng Lửa x35, Rương đá lv7 x1
**Reset mỗi ngày


Trong thời gian hoạt động, Nạp tích lũy
- 7500KC Tặng Cánh Vô Cực (79k LC), Rương đá Lv8 x1
**Reset mỗi ngày