Nạp tích lũy <<6/9 - 8/9>>

Từ đến

Nạp tích lũy tuần 1 - tháng 9

Phạm vi áp dụng:

Toàn server

Thời gian:

00:01 , 6/9/2016- 23:59,8/9/2016

Nội dung hoạt động:

Chi tiết Sự Kiện

Trong thời gian hoạt động, nạp tích lũy
- 250KC Tặng Rương đá lv3 x1
- 500KC tặng Rương Trứng Kim Cương-Siêu x1
- 1000KC Tặng Rương đá lv4, Quà pet 5 sao x1
- 2500KC Tặng Hộp Đam Mỹ (Gồm 4 Pet Đam Mỹ 5 Sao: Lucifer, Bạch Dương, Kim Ngưu, Thần-Tử Thần)
- 5000KC Tặng Cánh Thánh Phượng - Siêu x1 (LC tối đa đạt 140K)
- 7500KC Tặng Ruby Lv9

***RESET MỖI NGÀY