Nạp nhận combo quà Tháng 7

Từ đến

Combo 20k dành cho Tân thủ

Phạm vi áp dụng:

Toàn server

Thời gian:

00:01 , 29/7/2016- 23:59, 1/8/2016

Nội dung hoạt động:

Trong thời gian hoạt động,

Người dưới Lv40, Nạp Đủ 100KC, Tặng ngay:
 - Hộp trang bị cam S, rương đá lv3 x1, hộp pet 3 sao x1, KC x10