Nạp nhận combo quà Tháng 7

Từ đến

Combo 100k dành cho lv40 trở lên

Phạm vi áp dụng:

Toàn server

Thời gian:

00:01 , 29/7/2016- 23:59, 1/8/2016

Nội dung hoạt động:

Trong thời gian hoạt động,

29/7 - 30/7 Người chơi trên lv41, Nạp đủ 500KC, tặng ngay:
- Hộp Thần Uy Cam SS x1, rương đá lv5 x1, KC x50


31/7 - 1/8 Người chơi trên lv41, Nạp đủ 500KC, tặng ngay:
- Cánh Thánh Vực x1 (LC đạt 54K) , rương đá lv5 x1, KC x50