Khuyến mãi nạp- phúc lợi x 2 <<26.7 - 28.6>>

Từ đến

Khuyến mãi nhân đôi

Phạm vi áp dụng:

Toàn server

Thời gian:

00:01 , 26/7/2016- 23:59, 28/7/2016

Nội dung hoạt động:

NHẬN KIM CƯƠNGTHỜI GIANNHẬN COMBO QUÀ
- Đủ 1,000KC Tặng thêm 300KC
- Đủ 2,000KC Tặng thêm 500KC
- Đủ 5,000KC Tặng thêm 1,700KC
- Đủ 10,000KC Tặng thêm 3,500KC
- Đủ 20,000KC Tặng thêm 8,000KC
- Đủ 50,000KC Tặng thêm 26,000KC
- Đủ 100,000KC Tặng thêm 50,000KC
**Lưu ý:
- Nạp đủ mốc cao, sẽ nhận thêm tất cả các mốc nhỏ hơn
- Sự kiện KHÔNG làm mới mỗi ngày
26.7 -28.7- 250KC tặng rương đá lv3 x1
- 500KC tặng Rương Trứng Kim Cương-Siêu x1
- 1000KC Tặng Rương đá Lv4 x1, Quà pet 5 sao x1
- 3000KC Tặng Hộp Tử Thần x1, Rương Đá Lv5 x1
- 5000KC Tặng Tinh hoa kỳ lân x35, Rương Đá Lv7 x1
- 10,000KC Tặng Set Chí Tôn (Gồm Hộp Trang Bị, Hộp Vũ Khí, Cánh Chí Tôn), Rương đá lv8
** Lưu ý:
- Sự kiện làm mới mỗi ngày