[HOT] Mỗi tuần một Combo 8/7 -11/7

Từ đến

Sự kiện nạp ( Level 40 trở lên)

Phạm vi áp dụng:

Toàn server

Thời gian:

00:01 , 8/7/2016- 23:59, 11/7/2016

Nội dung hoạt động:

Trong thời gian hoạt động,

 * 8/7 ~ 9/7 :
Người chơi trên lv41, Nạp đủ 1000KC, tặng ngay:
 - Quà bộ vàng Blue x1, rương đá lv5 x1, KCx50

* 10/7 ~ 11/7 :
Người chơi trên lv41, Nạp đủ 1000KC, tặng ngay:
- Cánh Hắc Ám (40k LC) x1, rương đá lv5 x1, KC x50