[HOT] Combo 1000 Kim Cương 1.7 -4.7

Từ đến

Sự kiện nạp Level 40 trở lên

Phạm vi áp dụng:

Toàn server

Thời gian:

00:01 , 1/7/2016- 23:59, 4/7/2016

Nội dung hoạt động:

Trong thời gian hoạt động,

 * 1/7 ~ 2/7 :
Người chơi trên lv41, Nạp đủ 1000KC, tặng ngay:
- Hộp Thần Uy Cam SSS x1, rương đá lv5 x1, KC x50

*3/7 ~ 4/7 :
Người chơi trên lv41, Nạp đủ 1000KC, tặng ngay:
- Cánh Vũ Linh A (44k LC) x1, rương đá lv5 x1, KC x50