Combo quà <<5/8 - 11/8>>

Từ đến

Dành cho trên level 40

Phạm vi áp dụng:

Toàn server

Thời gian:

00:01 , 5/8/2016- 23:59, 8/8/2016

Nội dung hoạt động:

Trong thời gian hoạt động,

5/8 - 6/8, Người chơi trên lv41, Nạp đủ 500KC, tặng ngay:
- Hộp Tăng Cấp Vip (Gồm đá tăng Sao 10k, vàng 10k, Quà Thần khí


7/8 - 8/8 Người chơi trên lv41, Nạp đủ 500KC, tặng ngay:
- Quà rèn (Rèn thiêu đốt đủ bộ x40), rương đá lv5 x1, KC x50