Combo quà <<5/8 - 11/8>>

Từ đến

Dành cho Tân thủ

Phạm vi áp dụng:

Toàn server

Thời gian:

00:01 , 5/8/2016- 23:59, 8/8/2016

Nội dung hoạt động:

Trong thời gian hoạt động,

Người dưới Lv40, Nạp Đủ 100KC, Tặng ngay:
- Hộp trang bị cam S, rương đá lv3 x1, hộp pet 3 sao x1, KC x10