Chuỗi sự kiện tuần 1 - tháng 8

Từ đến

Chuỗi sự kiện tuần 1 - tháng 8

Phạm vi áp dụng:

Toàn server

Thời gian:

00:01, 5/8/2016- 23:59, 11/8/2016

Nội dung sự kiện tuần:

Sự kiệnThời gian           Nội dung sự kiện
Đăng nhập nhận quà5/8 - 11/8Đăng Nhập tặng rương đá lv1 x 1
Đăng nhập nhận Pet6/8 - 8/8Đăng nhập tặng Pet Người tiện lợi x1
Vượt ải 3 lần nhận quà5/8 - 11/8Vượt Ải 3 lần rương đá lv1 x1
Vượt ải 5 lần tặng Túi Quần Gió Bão x1
Vượt ải 10 Lần Tặng Túi Quần Thiêu Đốt x2
Cầu Phúc Nhận Quà5/8 - 11/8

- 1 lần tặng cánh ảo x10
- 10 lần tặng cánh ảo x50
- 20 lần tặng cánh ảo x100
- 30 lần tặng cánh ảo x150

Tiêu Tích Tích Lũy5/8 - 8/8Tiêu Tích Tích Lũy:
- 500Kc, Cánh Ảo x300
- 1500KC, Bánh pet x 300, Cánh Ảo x300
- 3000KC, Bánh Pet x1000, Cánh Ảo x1000
- 5000KC, Rương Đá Lv6 x1
** RESET MỖI NGÀY
Thời Đại Thi Đấu5/8 - 11/8Trong thời gian hoạt động, tham dự Đấu Trường nhận thưởng:
1. Số PK Thưởng
10 lần Vàng x5000
20 lần Vàng x10000
30 lần Nguồn Sấm Sét x150
40 lần Mảnh Trang Bị x250
50 lần Đá Tăng Sao x400
2. Số lần thắng Thưởng
10 lần Vàng x15000
30 lần Vàng x30000
50 lần Đá Tăng Sao x1000