Chuỗi sự kiện 8/7 - 14/7

Từ đến

Chuỗi sự kiện tuần 2 - tháng 7

Phạm vi áp dụng:

Toàn server

Thời gian:

00:01 ,8/7/2016- 23:59, 14/7/2016

Nội dung sự kiện tuần:

Sự kiệnThời gian           Nội dung sự kiện
Đăng nhập nhận quà8/7 - 14/7Đăng Nhập tặng cánh ảo x 50
Đăng nhập nhận pet9/7 - 10/7Tặng Pet 3 sao - Dơi Ú  x1
Vượt ải 3 lần nhận quà8/7 - 14/7Vượt Ải 3 lần tặng rương đá lv1 x1
Vượt ải 5 lần tặng Vàng x10000
Vượt ải 10 lần tặng Bánh Pet x100
Cầu Phúc Nhận Quà8/7 - 14/7

- 1 lần tặng Nguồn Sấm x20
- 10 lần tặng Nguồn Sấm x30, Nguồn Trăng x30
- 20 lần tặng Quà Thần Khí x1
- 30 lần tặng Quà Thần khí x2
**KHÔNG RESET MỖI NGÀY

Tiêu Tích Tích Lũy8/7 - 11/7Tiêu Tích Tích Lũy:
- 500Kc, Cánh Ảo x300
- 1500KC, Bánh pet x 300, Cánh Ảo x300
- 3000KC, Bánh Pet x1000, Cánh Ảo x1000
- 5000KC, Rương Đá Lv6 x1
** RESET MỖI NGÀY
Thời Đại Thi Đấu8/7 - 14/7Trong thời gian hoạt động, tham dự Đấu Trường nhận thưởng:
1. Số PK Thưởng
10 lần Vàng x5000
20 lần Vàng x10000
30 lần Nguồn Sấm Sét x150
40 lần Mảnh Trang Bị x250
50 lần Đá Tăng Sao x400
2. Số lần thắng Thưởng
10 lần Vàng x15000
30 lần Vàng x30000
50 lần Đá Tăng Sao x1000
Ghép đá nhận quà8/7 - 14/7

Trong thời gian hoạt động,

- Ghép 2 viên Ruby Lv3, tặng rương Lv2
- Ghép 1 viên Ruby Lv4, tặng Rương Lv3
- Ghép 1 viên Ruby Lv5, tặng Rương Lv4
- Ghép 1 viên Ruby Lv6, tặng Rương Lv5

- Ghép 2 viên Mã não Lv3, tặng rương Lv2
- Ghép 1 viên Mã não Lv4, tặng Rương Lv3
- Ghép 1 viên Mã não Lv5, tặng Rương Lv4
- Ghép 1 viên Mã não Lv6, tặng Rương Lv5

** KHÔNG RESET MỖI NGÀY