Chuỗi sự kiện 29.7 - 4.8

Từ đến

Chuỗi sự kiện tuần 4 - tháng 7

Phạm vi áp dụng:

Toàn server

Thời gian:

00:01, 29/7/2016- 23:59, 4/8/2016

Nội dung sự kiện tuần:

Sự kiệnThời gian           Nội dung sự kiện
Đăng nhập nhận quà29/7 - 4/8Đăng nhập tặng Cánh ảo  x100
Đăng nhập nhận Pet30/7 - 31/7Đăng nhập tặng Pet Ngốc Nghếch x 1 
Vượt ải 3 lần nhận quà29/7 - 4/8Vượt Ải 3 lần rương đá lv1 x1
Vượt ải 5 lần tặng Vàng x10000
Vượt ải 10 Lần Tặng Bánh Pet x100
Cầu Phúc Nhận Quà29/7 - 4/8

- 1 lần tặng đá tăng sao x20
- 10 lần tặng đá tăng sao x40
- 20 lần tặng đá tăng sao x80
- 30 lần tặng đá tăng sao x220

Tiêu Tích Tích Lũy29/7 - 1/8Tiêu Tích Tích Lũy:
- 250KC Tặng Vàng x10000
- 500Kc, Tặng Đá tăng sao x1000
- 1500KC, Tặng Quà Thần Khí Lớn x3
- 3000KC, Tặng Đá thi đấu x700, đá guild x700
- 5000KC, Rương đá lv6 x1
** RESET MỖI NGÀY
Thời Đại Thi Đấu29/7 - 4/8Trong thời gian hoạt động, tham dự Đấu Trường nhận thưởng:
1. Số PK Thưởng
10 lần Vàng x5000
20 lần Vàng x10000
30 lần Nguồn Sấm Sét x150
40 lần Mảnh Trang Bị x250
50 lần Đá Tăng Sao x400
2. Số lần thắng Thưởng
10 lần Vàng x15000
30 lần Vàng x30000
50 lần Đá Tăng Sao x1000
Chiếm thành tranh bá29/7 - 4/8 

Mê Cung Cát

Ghép đá nhận đá29/7 - 4/8 

- Ghép 2 viên Ruby Lv3, tặng rương đá Lv2
- Ghép 1 viên Ruby Lv4, tặng Rương đá Lv3
- Ghép 1 viên Ruby Lv5, tặng Rương đá Lv4
- Ghép 1 viên Ruby Lv6, tặng Rương đá Lv5