Chuỗi sự kiện 22.7 - 28.7

Từ đến

Sự kiện tuần 4 tháng 7

Phạm vi áp dụng:

Toàn server

Thời gian:

00:01, 22/7/2016- 23:59, 28/7/2016

Nội dung sự kiện tuần:

Sự kiệnThời gian           Nội dung sự kiện
Đăng nhập nhận quà22/7 - 28/7Đăng nhập tặng Đá tăng sao  x100
Đăng nhập nhận quà23/7 - 24/7Đăng nhập tặng Hộp EXP cánh x 5
Vượt ải 3 lần nhận quà22/7 - 28/7Vượt Ải 3 lần rương đá lv1 x1
Vượt ải 5 lần tặng Vàng x10000
Vượt ải 10 Lần Tặng Bánh Pet x100
Cầu Phúc Nhận Quà22/7 - 28/7

- 1 lần tặng cánh ảo x10
- 10 lần tặng cánh ảo x50
- 20 lần tặng cánh ảo x100
- 30 lần tặng cánh ảo x150

Tiêu Tích Tích Lũy22/7 - 25/7Tiêu Tích Tích Lũy:
- 250KC Quà thần khí x1
- 500Kc, Rương đá lv3
- 1500KC, Rương đá lv4
- 3000KC, Rương đá lv5
- 5000KC, Rương đá lv6
** RESET MỖI NGÀY
Thời Đại Thi Đấu22/7 - 28/7Trong thời gian hoạt động, tham dự Đấu Trường nhận thưởng:
1. Số PK Thưởng
10 lần Vàng x5000
20 lần Vàng x10000
30 lần Nguồn Sấm Sét x150
40 lần Mảnh Trang Bị x250
50 lần Đá Tăng Sao x400
2. Số lần thắng Thưởng
10 lần Vàng x15000
30 lần Vàng x30000
50 lần Đá Tăng Sao x1000
Chiếm thành tranh bá22/7 - 28/7 

Thành Băng Giá