Chuỗi sự kiện <<4/11 - 10/11>>

Từ đến

Chuỗi sự kiện T1- Tháng 11

Phạm vi áp dụng:

Toàn server

Thời gian:

00:01, 4/11/2016- 23:59,103/11/2016

Nội dung sự kiện tuần:

Sự kiệnThời gian           Nội dung sự kiện
Đăng nhập nhận quà4.11 - 10.11Đăng nhập tặng cánh ảo x50
Đăng nhập nhận quà 5.11 - 6.11Đăng nhập tặng Phượng Hoàng x1
Cầu Phúc Nhận Quà 4.11 - 10.11

- 1 lần tặng Vàng x1000
- 10 lần tặng Vàng x3000
- 20 lần tặng Vàng x6000
- 30 lần tặng Vàng x12000

Vượt ải 3 lần nhận quà4.11 - 10.11-Vượt Ải 3 lần rương đá lv1 x1
-Vượt ải 5 lần tặng Vàng x10000
-Vượt ải 10 Lần Tặng Bánh Pet x100
Tiêu Tích Tích Lũy4.11 - 7.11Tiêu Tích Tích Lũy:
 - 250KC Tặng Vàng x10000
- 500Kc, Tặng Đá tăng sao x1000
- 1500KC, Tặng Quà Thần Khí Lớn x3
- 3000KC, Tặng Đá thi đấu x700, đá guild x700
- 5000KC, Rương đá lv6 x1
Thời đại thi đấu4.11 - 10.11Trong thời gian hoạt động, tham dự Đấu Trường nhận thưởng:
1. Số PK Thưởng
10 lần Vàng x5000
20 lần Vàng x10000
30 lần Nguồn Sấm Sét x150
40 lần Mảnh Trang Bị x250
50 lần Đá Tăng Sao x400
2. Số lần thắng Thưởng
10 lần Vàng x15000
30 lần Vàng x30000
50 lần Đá Tăng Sao x1000
Nạp 20K tặng Combo Quà 4.11 - 7.11

Tất cả người chơi ở level bất kì, nạp Đủ 100KC, Tặng ngay:
 - Hộp Thần Bí (Mở ngẫu nhiên nhận 1 trong các vật phẩm sau: Hộp Thần Uy Cam S, Hộp Thần Uy Cam SS, Hộp Thần Uy Cam SSS, Hộp Chí Tôn)

Nạp 100k tặng Combo quà4.11 - 7.11Nạp đủ 500KC, tặng ngay:
- Hộp Đá Siêu Cấp (Gồm 1 trong các vật phẩm sau: Rương Đá Lv9, Đá Vạn Năng, Đá Hoàn Hảo)
- Hộp Tăng Cấp Vip (Gồm đá tăng Sao 10k, vàng 10k, Quà Thần khí lớn x1, Đá thi đấu x100, Đá Guild x100),
- Quà Rèn (Rèn thiêu đốt đủ bộ x40) x1,
- Quà Rèn Gió Bão (Rèn Gió bão đủ bộ x40) x1
Khuyến mãi 100%4.11 - 7.11Trong thời gian hoạt động, áp dụng khuyến mãi 100% cho mốc nạp 1000 KC 
Tổng nhận 2000KC