Chuỗi sự kiện 15/7 - 21/7

Từ đến

Chuỗi sự kiện tuần 3 - Tháng 7

Phạm vi áp dụng:

Toàn server

Thời gian:

00:01, 15/7/2016- 23:59, 21/7/2016

Nội dung sự kiện tuần:

Sự kiệnThời gian           Nội dung sự kiện
Đăng nhập nhận quà15/7 - 21/7Đăng nhập tặng Thuốc SP x2
Đăng nhập nhận pet16/7 - 17/7Đăng nhập tặng Pika x1 (Nguyên Con)
Vượt ải 3 lần nhận quà15/7 - 21/7Vượt Ải 3 lần rương đá lv1 x1
Vượt ải 5 lần tặng Mảnh Trang Bị x100
Vượt ải 10 Lần Tặng Mảnh Năng Lượng x200
Cầu Phúc Nhận Quà15/7 - 21/7

- 1 lần tặng Vàng x1000
- 10 lần tặng Vàng x3000
- 20 lần tặng Vàng x6000
- 30 lần tặng Vàng x12000

Tiêu Tích Tích Lũy19/7 - 21/7Tiêu Tích Tích Lũy:
- 250KC Tặng Vàng x10000
- 500Kc, Tặng Đá tăng sao x1000
- 1500KC, Tặng Quà Thần Khí Lớn x3
- 3000KC, Tặng Đá thi đấu x700, đá guild x700
- 5000KC, Rương đá lv6 x1
** RESET MỖI NGÀY
Thời Đại Thi Đấu15/7 - 21/7Trong thời gian hoạt động, tham dự Đấu Trường nhận thưởng:
1. Số PK Thưởng
10 lần Vàng x5000
20 lần Vàng x10000
30 lần Nguồn Sấm Sét x150
40 lần Mảnh Trang Bị x250
50 lần Đá Tăng Sao x400
2. Số lần thắng Thưởng
10 lần Vàng x15000
30 lần Vàng x30000
50 lần Đá Tăng Sao x1000
Tiến Hóa Cánh Nhận Exp15/7 - 21/7

Trong thời gian hoạt động,

 - Mỗi ngày tiến hóa cánh 10 lần, nhận ngay 50 viên Thuốc EXP Cánh