Chuỗi sự kiện <<7/10 - 13/10>>

Từ đến

Chuỗi sự kiện T2- tháng 10

Phạm vi áp dụng:

Toàn server

Thời gian:

00:01, 7/10/2016- 23:59, 13/10/2016

Nội dung sự kiện tuần:

Sự kiệnThời gian           Nội dung sự kiện
Đăng nhập nhận quà7.10 - 13.10Đăng Nhập Tặng Thuốc SP x2
Đăng nhập nhận quà 8/10 - 9/10Đăng nhập tặng Pet 3 Đuôi 3 Sao x1
Cầu Phúc Nhận Quà 7.10 - 13.10

- 1 lần tặng Nguồn Sấm x20
- 10 lần tặng Nguồn Sấm x30, Nguồn Trăng x30
- 20 lần tặng Quà Thần Khí x1
- 30 lần tặng Quà Thần khí x2
**KHÔNG RESET MỖI NGÀY

Vượt ải 3 lần nhận quà
7.10 - 13.10

-Vượt Ải 3 lần rương đá lv1 x1
-Vượt ải 5 lần tặng Vàng x10000
-Vượt ải 10 Lần Tặng Bánh Pet x10
Tiêu Tích Tích Lũy7.10 - 10.10Tiêu Tích Tích Lũy:
- 500Kc, Cánh Ảo x300
- 1500KC, Bánh pet x 300, Cánh Ảo x300
- 3000KC, Bánh Pet x1000, Cánh Ảo x1000
- 5000KC, Rương Đá Lv6 x1 
** RESET MỖI NGÀY
Thời đại thi đấu7.10 - 13.10Trong thời gian hoạt động, tham dự Đấu Trường nhận thưởng:
1. Số PK Thưởng
10 lần Vàng x5000
20 lần Vàng x10000
30 lần Nguồn Sấm Sét x150
40 lần Mảnh Trang Bị x250
50 lần Đá Tăng Sao x400
2. Số lần thắng Thưởng
10 lần Vàng x15000
30 lần Vàng x30000
50 lần Đá Tăng Sao x1000
Nạp 20K tặng Combo Quà30.9 - 3.10Tất cả người chơi ở level bất kì, nạp Đủ 100KC, Tặng ngay:
- Hộp Thần Bí (Mở ngẫu nhiên nhận 1 trong các vật phẩm sau: Hộp Thần Uy Cam S, Hộp Thần Uy Cam SS, Hộp Thần Uy Cam SSS, Hộp Chí Tôn) 
Nạp 100k tặng Combo quà7.10 - 10.10 - Hộp Tăng Cấp Vip (Gồm đá tăng Sao 10k, vàng 10k, Quà Thần khí lớn x1, Đá thi đấu x100, Đá Guild x100),
- Quà Rèn (Rèn thiêu đốt đủ bộ x40) x1,
- Hộp Combo Vip 2 (Gồm hộp Cam Thần Uy SS x1, Pet Bạch Dương 5 Sao x1, Bánh Pet x1000),
- Quà Rèn Gió Bão (Rèn Gió bão đủ bộ x40) x1
NẠP KHUYẾN MÃI 100%7.10 - 10.10Nạp 1000KC, tặng ngay 100% giá trì nạp => TỔNG NHẬN: 2000 KC
Sự kiện đổi Đá Quý7.10 - 13.10Dùng đá quý đổi đá quý 

Chuyển hệ 

7.10 - 10.10Mở hệ SEAL và CHIẾN THẦN, Quyền thủ có thể chuyển sang tất cả các hệ trong khoảng thời gian hoạt động diễn ra