Chuỗi sự kiện <<23/9 - 29/9>>

Từ đến

Chuỗi sự kiện tuần 4 tháng 9

Phạm vi áp dụng:

Toàn server

Thời gian:

00:01, 23/9/2016- 23:59, 29/9/2016

Nội dung sự kiện tuần:

Sự kiệnThời gian           Nội dung sự kiện
Đăng nhập nhận quà23/9 - 29/9Đăng Nhập Tặng Thuốc SP x2
Đăng nhập nhận đá 24/9 - 25/9Đăng nhập tặng Rương đá lv3 x1
Cầu Phúc Nhận Quà 23/9 - 29/9

- 1 lần tặng Vàng x1000
- 10 lần tặng Vàng x3000
- 20 lần tặng Vàng x6000
- 30 lần tặng Vàng x12000

Vượt ải 3 lần nhận quà23/9 - 29/9Vượt Ải 3 lần rương đá lv1 x1
Vượt ải 5 lần tặng Mảnh Trang Bị x100
Vượt ải 10 Lần Tặng Mảnh Năng Lượng x200
Tiêu Tích Tích Lũy23/9 - 26/9Tiêu Tích Tích Lũy:
- 250KC Quà thần khí x1
- 500Kc, Rương đá lv3
- 1500KC, Rương đá lv4
- 3000KC, Rương đá lv5
- 5000KC, Rương đá lv6
** RESET MỖI NGÀY
Thời đại thi đấu23/9 - 29/9Trong thời gian hoạt động, tham dự Đấu Trường nhận thưởng:
1. Số PK Thưởng
10 lần Vàng x5000
20 lần Vàng x10000
30 lần Nguồn Sấm Sét x150
40 lần Mảnh Trang Bị x250
50 lần Đá Tăng Sao x400
2. Số lần thắng Thưởng
10 lần Vàng x15000
30 lần Vàng x30000
50 lần Đá Tăng Sao x1000
Nạp 20K tặng Combo Quà23/9 - 24/9Tất cả người chơi ở level bất kì, nạp Đủ 100KC, Tặng ngay:
- Hộp Thần Bí (Mở ngẫu nhiên nhận 1 trong các vật phẩm sau: Hộp Thần Uy Cam S, Hộp Thần Uy Cam SS, Hộp Thần Uy Cam SSS, Hộp Chí Tôn)
Nạp 100k tặng Combo quà23/9 - 26/9 * 23/9 ~ 24/9: Người chơi trên lv41, Nạp đủ 500KC, tặng ngay:
- Hộp Tăng Cấp Vip (Gồm đá tăng Sao 10k, vàng 10k, Quà Thần khí lớn x1, Đá thi đấu x100, Đá Guild x100), Quà Rèn Gió Bão(Rèn Gió Bão đủ bộ x40) x1, KC x50
*25/9 ~ 26/9: Người chơi trên lv41, Nạp đủ 500KC, tặng ngay:
- Hộp Combo Vip (Gồm hộp Cam Thần Uy SS x1, Cánh Thiên phụng x1, Hộp EXP Cánh x10), Quà Rèn Thiêu Đốt (Rèn thiêu đốt đủ bộ x40) x1, KC x50
Mỗi ngày nạp KC Nhận KC23/9 - 26/9Nạp 1000KC, tặng ngay 800KC - 80%
Giảm giá 50% toàn shop 23/9 - 26/9Toàn bộ shop Đề Cử & Shop Vip đều được giảm giá 50% so với ban đầu
Chiếm thành23/9 - 29/9 Chiếm thành Điện Trăng Gió