Chuỗi sự kiện <<16/9 - 22/9>>

Từ đến

Chuỗi sự kiện tuần 3 tháng 9

Phạm vi áp dụng:

Toàn server

Thời gian:

00:01, 16/9/2016- 23:59, 22/9/2016

Nội dung sự kiện tuần:

Sự kiệnThời gian           Nội dung sự kiện
Đăng nhập nhận quà16/9 - 22/9Đăng nhập tặng cánh ảo x50
Đăng nhập nhận PET 17/9 - 18/9Đăng nhập tặng Pika (Pet 3 sao) x1
Cầu Phúc Nhận Quà 16/9 - 22/9

- 1 lần tặng Nguồn Sấm x20
- 10 lần tặng Nguồn Sấm x30, Nguồn Trăng x30
- 20 lần tặng Quà Thần Khí x1
- 30 lần tặng Quà Thần khí x2
=> Không tạo mới theo ngày

Vượt ải 3 lần nhận quà16/9 - 22/9Vượt Ải 3 lần rương đá lv1 x1
Vượt ải 5 lần tặng Vàng x10000
Vượt ải 10 Lần Tặng Bánh Pet x100
Tiêu Tích Tích Lũy16/9 - 19/9Tiêu Tích Tích Lũy:
- 250KC Tặng Vàng x10000
- 500Kc, Tặng Đá tăng sao x1000
- 1500KC, Tặng Quà Thần Khí Lớn x3
- 3000KC, Tặng Đá thi đấu x700, đá guild x700
- 5000KC, Rương đá lv6 x1
** RESET MỖI NGÀY
Thời đại thi đấu16/9 - 22/9Trong thời gian hoạt động, tham dự Đấu Trường nhận thưởng:
1. Số PK Thưởng
10 lần Vàng x5000
20 lần Vàng x10000
30 lần Nguồn Sấm Sét x150
40 lần Mảnh Trang Bị x250
50 lần Đá Tăng Sao x400
2. Số lần thắng Thưởng
10 lần Vàng x15000
30 lần Vàng x30000
50 lần Đá Tăng Sao x1000
Nạp 20K tặng Combo Quà16/9 - 19/9Tất cả người chơi ở level bất kì, nạp Đủ 100KC, Tặng ngay:
Nạp Đủ 100KC, Tặng ngay:
- Hộp Thần Bí (Mở ngẫu nhiên nhận 1 trong các vật phẩm sau: Hộp Thần Uy Cam S, Hộp Thần Uy Cam SS, Hộp Thần Uy Cam SSS, Hộp Chí Tôn)
Nạp 100k tặng Combo quà16/9 - 19/9 * 16/9 ~ 17/9: Người chơi trên lv41, Nạp đủ 500KC, tặng ngay:
- Hộp Tăng Cấp Vip (Gồm đá tăng Sao 10k, vàng 10k, Quà Thần khí lớn x1, Đá thi đấu x100, Đá Guild x100), Quà Rèn Gió Bão(Rèn Gió Bão đủ bộ x40) x1, KC x50
*18/9 ~ 19/9: Người chơi trên lv41, Nạp đủ 500KC, tặng ngay:
- Hộp Combo Vip (Gồm hộp Cam Thần Uy SS x1, Cánh Thiên phụng x1, Hộp EXP Cánh x10), Quà Rèn Thiêu Đốt (Rèn thiêu đốt đủ bộ x40) x1, KC x50
Mỗi ngày nạp KC Nhận KC15/9 - 19/9Nạp 1000KC, tặng ngay 800KC - 80%
Giảm giá PET 50%10/9 - 11/9Tất cả pet trong shop Đề Cử & Shop Vip đều được giảm giá 50% so với ban đầu
Hỗn chiến có thưởng17/9 - 18/9Trong thời gian hoạt động, Hỗn Chiến Có Thưởng:
1. Số lần tham gia thưởng:
- 3 lân Quyết đấu nhóm, tặng KC x20
- 5 lân Quyết đấu nhóm, tặng KC x30
- 10 lân Quyết đấu nhóm, tặng KC x50
2. Số lần thắng thưởng:
- 3 lần quyết đấu nhóm, tặng KC x100
- 5 lần quyết đấu nhóm, tặng KC x200
- 10 lần quyết đấu nhóm, tặng KC x300
**KHÔNG RESET MỖI NGÀY
CHUYỂN HỆ SÁT THỦ - CHIẾN THẦN 15/9 - 19/9

 - Mở khóa 2 hệ Chiến Thần và Sát Thủ

- Giảm giá chuyển hệ còn 888 Kim Cương