Chuỗi sự kiện <<19/8 - 25/8>>

Từ đến

Sự kiện tuần 3 tháng 8

Phạm vi áp dụng:

Toàn server

Thời gian:

00:01, 19/8/2016- 23:59, 25/8/2016

Nội dung sự kiện tuần:

Sự kiệnThời gian           Nội dung sự kiện
Đăng nhập nhận quà19/8 - 25/8Đăng Nhập Tặng Thuốc SP x2
Đăng nhập nhận Pet20/8 - 21/8Đăng nhập tặng Bánh Bao x1 (Nguyên Con)
Vượt ải 3 lần nhận quà19/8 - 25/8Vượt Ải 3 lần rương đá lv1 x1
Vượt ải 5 lần tặng Mảnh Trang Bị x100
Vượt ải 10 Lần Tặng Mảnh Năng Lượng x200
Cầu Phúc Nhận Quà19/8 - 25/8

- 1 lần tặng Vàng x1000
- 10 lần tặng Vàng x3000
- 20 lần tặng Vàng x6000
- 30 lần tặng Vàng x12000
** KHÔNG RESET MỖI NGÀY

Tiêu Tích Tích Lũy19/8 - 22/8Tiêu Tích Tích Lũy:
- 250KC Quà thần khí x1
- 500Kc, Rương đá lv3
- 1500KC, Rương đá lv4
- 3000KC, Rương đá lv5
- 5000KC, Rương đá lv6
** RESET MỖI NGÀY
Thời đại thi đấu19/8 - 25/8Trong thời gian hoạt động, tham dự Đấu Trường nhận thưởng:
1. Số PK Thưởng
10 lần Vàng x5000
20 lần Vàng x10000
30 lần Nguồn Sấm Sét x150
40 lần Mảnh Trang Bị x250
50 lần Đá Tăng Sao x400
2. Số lần thắng Thưởng
10 lần Vàng x15000
30 lần Vàng x30000
50 lần Đá Tăng Sao x1000
Nạp 20K tặng Combo Quà19/8 - 22/8Người chơi dưới Lv40, Nạp Đủ 100KC, Tặng ngay:
- Hộp trang bị cam S, rương đá lv3 x1, hộp pet 3 sao x1, KC x10
Nạp 100k tặng Combo quà19/8 - 22/8* 19/8 ~ 20/8: Người chơi trên lv41, Nạp đủ 500KC, tặng ngay:
- Hộp Tăng Cấp Vip (Gồm đá tăng Sao 10k, vàng 10k, Quà Thần khí lớn x1, Đá thi đấu x100, Đá Guild x100), Quà Rèn (Rèn thiêu đốt đủ bộ x40) x1, KC x50
*21/8 ~ 22/8: Người chơi trên lv41, Nạp đủ 500KC, tặng ngay:
- Hộp Combo Vip (Gồm hộp Cam Thần Uy SS x1, Cánh Thiên phụng x1, Hộp EXP Cánh x10), Quà Rèn (Rèn thiêu đốt đủ bộ x40) x1, KC x50
Mỗi ngày nạp KC Nhận KC19/8 - 22/8Nạp 1000KC, tặng ngay 800KC - 80%