Chuỗi sự kiện <<12/8 - 18/8>>

Từ đến

Sự kiện tuần 2 tháng 8

Phạm vi áp dụng:

Toàn server

Thời gian:

00:01, 12/8/2016- 23:59, 18/8/2016

Nội dung sự kiện tuần:

Sự kiệnThời gian           Nội dung sự kiện
Đăng nhập nhận quà12/8 - 18/8Đăng nhập tặng cánh ảo x50
Đăng nhập nhận Pet6/8 - 8/8Đăng nhập tặng Dơi Ú (Pet 3 sao) x1
Vượt ải 3 lần nhận quà12/8 - 18/8Vượt Ải 3 lần rương đá lv1 x1
Vượt ải 5 lần tặng Vàng x10000
Vượt ải 10 Lần Tặng Bánh Pet x100
Cầu Phúc Nhận Quà12/8 - 18/8

- 1 lần tặng Nguồn Sấm x20
- 10 lần tặng Nguồn Sấm x30, Nguồn Trăng x30
- 20 lần tặng Quà Thần Khí x1
- 30 lần tặng Quà Thần khí x2
** KHÔNG RESET MỖI NGÀY

Tiêu Tích Tích Lũy12/8 - 15/8Tiêu Tích Tích Lũy:
- 250KC Tặng Vàng x10000
- 500Kc, Tặng Đá tăng sao x1000
- 1500KC, Tặng Quà Thần Khí Lớn x3
- 3000KC, Tặng Đá thi đấu x700, đá guild x700
- 5000KC, Rương đá lv6 x1
** RESET MỖI NGÀY
Hỗn chiến có thưởng12/8 - 18/8Trong thời gian hoạt động, Hỗn Chiến Có Thưởng:
1. Số lần tham gia thưởng:
- 3 lân Quyết đấu nhóm, tặng KC x20
- 5 lân Quyết đấu nhóm, tặng KC x30
- 10 lân Quyết đấu nhóm, tặng KC x50
2. Số lần thắng thưởng:
- 3 lần quyết đấu nhóm, tặng KC x100
- 5 lần quyết đấu nhóm, tặng KC x200
- 10 lần quyết đấu nhóm, tặng KC x300
**KHÔNG RESET MỖI NGÀY