Chuỗi sự kiện 1/7 - 7/7

Từ đến

Chuỗi sự kiện tuần 1 - tháng 7

Phạm vi áp dụng:

Toàn server

Thời gian:

00:01 ,1/7/2016- 23:59, 7/7/2016

Nội dung sự kiện tuần:

Sự kiệnThời gian           Nội dung sự kiện
Đăng nhập nhận quà1/7 - 7/7Đăng Nhập tặng rương đá lv1
Đăng nhập nhận pet2/7 - 3/7Tặng Pet Chim Rồng x1
Vượt ải 3 lần nhận quà1/7 - 7/7Vượt Ải 3 lần rương đá lv1 x1
Vượt ải 5 lần tặng Túi VK Gió Bão x1
Vượt ải 10 Lần Tặng Túi VK Thiêu Đốt x2
Cầu Phúc Nhận Quà1/7 - 7/7- 1 lần tặng đá tăng sao x10
- 10 lần tặng đá tăng sao x30
- 20 lần tặng đá tăng sao x60
- 30 lần tặng đá tăng sao x120
Tiêu Tích Tích Lũy1/7 - 4/7Tiêu Tích Tích Lũy:
- 250KC Quà thần khí x1
- 500Kc, Rương đá lv3
- 1500KC, Rương đá lv4
- 3000KC, Rương đá lv5
- 5000KC, Rương đá lv6
** Reset mỗi ngày
Thời Đại Thi Đấu1/7 - 7/7Trong thời gian hoạt động, tham dự Đấu Trường nhận thưởng:
1. Số PK Thưởng
10 lần Vàng x5000
20 lần Vàng x10000
30 lần Nguồn Sấm Sét x150
40 lần Mảnh Trang Bị x250
50 lần Đá Tăng Sao x400
2. Số lần thắng Thưởng
10 lần Vàng x15000
30 lần Vàng x30000
50 lần Đá Tăng Sao x1000